Mis on propaganda?

Lihtsalt öeldes saame nimetada propagandaks kõike, millega tahetakse või mõjutatakse meie arvamust ja meelsust. Seega saame öelda ka seda, et me puutume kokku propagandaga absoluutselt igal pool ja igapäevaselt. Iga reklaam, pilt, video, meediaväljaanded, raamatud, teiste inimeste ütlemised ja mõtted ongi kõik üks suur propaganda. Seda sellisel juhul, kui me ise selles propagandat näha tahame. Üldiselt see, kes tunnetab ära, et tegemist on nüüd propagandaga on juba ise selle ohvriks langenud.

Propagandat peetaksegi enamasti kahjulikuks ja negatiivseks. Seda sel põhjusel, kuna see riivab kuidagi meie seniseid tõekspidamisi, huve, põhimõtteid ja arvamusi. Mida kitsamates raamistikus ja rangemas reziimis inimene elab.  seda rohkem propagandat see inimene enda ümber ka tunnetab ja näeb.

Ta võibki näha, et igal pool üritab keegi tema endi poolt kehtestatud tõekspidamisi, standardeid ja tema arvates olevat normaalsust mõjutada, purustada või hävitada. Selleks muidugi tekib tal kaitserefleks, kus ta üritab selle vastu võidelda, aga ta on nõrk ja hirmul, sest ta tunnetab, et teda juba on mõjutatud. Kui ta oleks tugev ja oleks oma põhimõtetes ja tõekspidamistes kinni siis propaganda temale ligi mitte kuidagi ei pääseks, ta saaks lihtsalt seda ignoreerida ja oma elukreedode järgi edasi elada.

Aga paraku alustab ta ikkagi võitlust, sest kõige rohkem kardab ta seda, et tema põhimõtteid ja tõekspidamised võivad muutuda tühiseks ja ta võib muutuda nii ise ühiskonna ebanormaalsuseks. Aga seda mõtleb just selline inimene, kes käibki teiste tahte ja arvamuste järgi, kellel puudub julgus ja enesekindlus, et oma põhimõttetele ja tõekspidamistele kindlaks jääda ja elada oma elu nii nagu ta seda tahab ja olla propaganda vastu immuunne.
Seepärast üheks tema relvaks ongi see, et ta päästab valla oma häirekellad, kus hakkabki hoopis propaganda vastu võitlema propagandaga. Kus ta ütlebki, et see mida propageeritakse on vale ja see on kahjulik, ta ei ütle seda ainult iseendale vaid hoopiski rohkem teistele. Et inimesed, kellel on samad tõekspidamised ja põhimõtted toetaksid teda ja aitaksid temal selle vastu seista. Et saada kinnitust, et see mida meie antud hetkel usume ja millest meie lugu peame see on see kõikse õigem ja sinna ei mahu enam juurde ühtegi muud arvamust või põhimõtet.

Aga ometi on igal inimesel valiku vabadus, ta ei ole kohustatud propagandale alluma, ta ei pea end laskma mõjutada, ta ei pea end muutma. Ta võib jääda täiesti kindlaks endale ja elada oma elu nii edasi nagu ta seda ise soovib. See kuidas teised elavad see on jällegi nende enda asi. Ükskõik, kui palju me tahame siis paraku tegelikkuses ei saa me ühtegi inimest muuta. Sest mõte inimese peas jääb ja sinna ei pääse keegi ligi. Seda ei ole võimalik mitte kuidagi välja juurida, ära keelata või ära kaotada.

Siin kohal võimegi oletada mõne näite puhul, kas propaganda meid tegelikult mõjutab või siis mitte.

  • Oletame, et reklaamitakse uut imelist alkohoolsetjooki, millel ei ole alkoholi maitset. Kas siis kohe terve eluaeg karsklane olnud inimene hakkab nüüd tänu sellele seda tarbima? 
  • Või näed kohvikus kuidas keegi tellib salatit siis saab sinust ka koheselt vegan?
  • Või siis hetero mees näeb pidil kahte meest üksteiselt ümbertkinni hoidmas, kas siis temast saab koheselt homo?

Neid näiteid võib lõputult tuua, osasid inimesi need mõjutavad kindlasti. Aga see ongi jälle igaühe individuaalne uskumise ja omaks võtmise küsimus. Kes tahab see laseb end sellest mõjutada, kes tahab see ei lase. Täielik valikuvabadus ja kunagi ei saa ka keegi öelda teisele, sa valisid nüüd valesti, sest kõik on ikkagi iga inimese enda asi ja tema enda otsused ja tema enda elu valikud.